Muut palvelut

Tarjoamme:

  • rakentamiseen liittyviä palveluita. Näitä ovat esimerkiksi kustannuslaskenta sekä rakennuttaminen.
  • apua hyvinkin erilaisten ongelmien ja kehittämistarpeiden etsimisessä ja ratkaisemisessa. Tämän osa-alueen tähänastinen kokemuksemme on hankittu erityisesti työprosessien ja työnjaon ongelmien selvittämisessä ja parantamisessa.
  • apua perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa eli esimerkiksi perunkirjoitusten ja testamenttien tekemisessä.